Gedragscode

Lees dit zorgvuldig door voordat u naar het velotour Festival komt

Veilig en gastvrij fietsfestival voor iedereen

De volgende code schetst de vereisten voor het gedrag van deelnemers op en naast de weg tijdens het Velotour Festival van 18 mei tot 20 mei 2024 en is ontworpen om een veilig en gastvrij fietsfestival te bieden voor iedereen, ongeacht geslacht, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid, sociaal-economische status, fysieke verschijning, bekwaamheid en religie (of het ontbreken daarvan).

Organisatoren tolereren geen intimidatie van deelnemers in welke vorm dan ook, inclusief aanstootgevend taalgebruik, seksuele afbeeldingen in openbare ruimtes, opzettelijke intimidatie, stalken, volgen, lastigvallen van fotografie of opnames, langdurige verstoring van gesprekken of andere evenementen, ongepast fysiek contact en ongewenste seksuele aandacht. Van deelnemers die worden gevraagd om intimiderend gedrag te stoppen, wordt verwacht dat zij dit onmiddellijk naleven.

Alle deelnemers, organisatoren en vrijwilligers op het Velotour Festival moeten akkoord gaan met de huidige gedragscode. Organisatoren zullen deze code gedurende het evenement afdwingen. We verwachten samenwerking van alle deelnemers om te zorgen voor een veilige en gastvrije omgeving voor iedereen.

Elk gedrag dat deze code overtreedt, kan leiden tot acties die organisatoren passend achten, inclusief waarschuwing of uw verwijdering van het Velotour Festival. Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor terugbetaling van de kosten van het festival of enige kosten die deze verwijdering met zich meebrengt.


1. JURIDISCHE EISEN

Alle deelnemers moeten de wet naleven, waar we ook gaan, zowel op als naast de fiets. Als u dit niet doet, wordt de betrokken deelnemer gevraagd het evenement te verlaten.

Deelnemers moeten alle verkeersregels en verkeersregels van de Belgische wegcode volgen. Dit betekent dat u dezelfde verantwoordelijkheden hebt als weggebruikers en dat u alle verkeerslichten zoals rode lichten, stopborden, enz. Moet gehoorzamen, net zoals u zelf zou fietsen.

Politiebegeleiding kan van toepassing zijn voor sommige delen van de tour. Instructies van de politie moeten worden opgevolgd.

Er is een aansprakelijkheids- en fysieke schadeverzekering voor alle vrijwilligers en een basisverzekering voor lichamelijke ongevallen voor alle deelnemers tijdens het evenement. Met uw registratie stemt u ermee in en bevestigt u dat u op eigen risico en verantwoordelijkheid deelneemt. U wordt gevraagd om op de eerste dag een disclaimer te ondertekenen om af te zien van elke aansprakelijkheidsclaim ten aanzien van de organisatoren.

2. ALGEMEEN GEDRAG

Gedraag u op het festival zoals thuis, op vakantie of op een fietstocht: met respect en aandacht voor de andere deelnemers, vrijwilligers en organisatoren, evenals anderen om je heen. Deelnemen op een authentieke en actieve manier. Op die manier levert u een bijdrage aan de gemeenschap en het positieve imago van fietsen en fietsen. Oefen aandacht en respect in uw spraak en acties. Vermijd het maken van aannames. Probeer samenwerking vóór conflict.

Meer specifiek moet u:

 • Lees, begrijp en volg de fietsveiligheidsinstructies en de Belgische verkeerscode.
 • Meld ongevallen, verwondingen, verlies of schade geleden tijdens het festival voordat u het festival verlaat.
 • Geef fietsen en fietstoerisme positief weer. Organisatoren vereisen dat u zich tijdens het festival afdoet van het gebruik van grof taalgebruik en asociaal gedrag.
 • Gedraag u altijd ten opzichte van andere deelnemers, vrijwilligers en organisatoren. Onderdrukkend gedrag (d.w.z. patriarchaal, racistisch, seksistisch, etc.) discriminerende, vernederende en intimiderende taal of antisociaal gedrag wordt in geen enkele vorm getolereerd.
 • Respecteer de eigendommen van vrijwilligers en organisatoren en die van andere deelnemers. U bent verantwoordelijk voor schade die u lijdt en bent aansprakelijk voor vervangings- en reparatiekosten.
 • Neem onmiddellijk contact op met de organisatoren als u wordt lastiggevallen, opmerkt dat iemand anders wordt lastiggevallen of andere zorgen hebt.
 • Beperk lawaai tot een minimum tussen 22.00 en 07.00 uur.
 • Houd alcoholgebruik op een aanvaardbaar niveau. Dronkenschap of alcoholgebruik door minderjarigen wordt niet getolereerd en kan worden doorverwezen naar de politie.
 • Rook niet binnen 25 meter van de maaltijd en rustplaatsen.
 • Gebruik geen drugs op het festival. Aanwezigheid van drugs kan worden doorverwezen naar de politie.
 • Respecteer landeigenaren en openbare ruimte te allen tijde. De organisatoren hebben geplande comfortstops langs de route gepland, neem contact op met hen - het kan heel goed zijn dat een comfortabel toiletgebouw op slechts enkele minuten afstand ligt.
 • Houd er rekening mee dat de organisatoren u kunnen vragen om op een specifiek tijdstip te helpen en te handelen om het festival op schema te houden.

3. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Houd er rekening mee dat de Velotour een community-evenement is, dus je inschrijving kan niet worden doorverkocht aan iemand anders. Je kunt tot twee weken voor het festival annuleren en een volledige terugbetaling krijgen.

Tot slot, als u akkoord gaat met de bovenstaande gedragscode, kijken we er naar uit u te mogen verwelkomen op het Velotour Festival. Geniet ervan!


Creative Commons License
Dit werk is uitgegeven onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License en is grotendeels gebaseerd op de Conference Code of Conduct, de Mulga Bicycle Tours Code of Conduct en de Berlin Code of Conduct.